I Xornada sobre o aproveitamento biotecnolóxico de residuos